Občianske združenie ZM Štúrovček

Názov: Zlatomoravecký Štúrovček " ZM Štúrovček"

Sídlo občianského združenia: Štúrova 15, 953 01 Zlaté Moravce

Občianské združenie Zlatomoravecký Štúrovček (ďalej len ZM Štúrovček") sa zakladá podľa zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Členský poplatok je vo výške 30 eur. (1x ročne) (Č. účtu je IBAN SK91 7500 0000 0040 2630 6030 )

Zoznam členov:

Predseda: Mgr.Jana Barošová

Tajomník: Ing. Jozef Páleník

Hospodár: Alžbeta Skyvová

Revízna komisia: Ing. Andrea Novotná, Mgr. Jana Gudiaková, Eva Pukajová

 

STIAHNUŤ DOKUMENT