Aktivity v materskej škole

Krúžková činnosť:

  • Aglický krúžok

Aktivity:

  • Dental Alarm
  • Adamko hravo, zdravo
  • Škola poporujuca zdravie
  • Zber papiera

 

Kultúrne a spoločenské podujatia

  •  Pre deti a rodičov pripravujeme spoločné akcie - deň matiek, úcta k starším, vianočná besiedka, karneval,rozlúčka s predškolákmi a iné. Cieľom je rodičom priblížiť život v našej materskej škole.