Kontakt

Materská škola, Štúrová 15, Zlaté Moravce
Štúrova 2069/15 , 95301 Zlaté Moravce
Telefón MŠ, ŠJ: 0917 899 235
Prevádzka materskej školy: 6:45 - 16:30