Jedálny lístok

Dieťa je potrebné odhlásiť zo stravy do 8:00 hod na tel. č. 037/6923973


Jedálny lístok