Tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťata na predprimárne vzdelávanie

Prihláška na predprimárne vzdelávanie

Splnomocnenie a vyhlásenie

Splnomocnenie a vyhlásenie

Súhlas zákonného zástupcu

Súhlas zákonného zástupcu

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce