Tlačivá

Dotazník pre rodičov COVID19

Dotazník pre rodičov COVID19

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Usmernenie Ministerstva Školstva

Žiadosť o prijatie dieťata na predprimárne vzdelávanie 2023

Prihláška na predprimárne vzdelávanie

Splnomocnenie a vyhlásenie

Splnomocnenie a vyhlásenie

Súhlas zákonného zástupcu

Súhlas zákonného zástupcu

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce

Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce pre školský rok 2021/2022

Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce