Náš Tím

Ivana Homolová

Riaditelka MŠ

Mgr. Mária Krátka

Vedúca ŠJ

Ivana Micheličová

Učiteľka

Mária Hučková

Učiteľka

Anna Strečková

Učiteľka

Mgr.Eliška Švecová

Učiteľka

Mgr.Silvia Bútorová

Učiteľka

Magdaléna Friedlová

Hlavná kuchárka

Ľudmila Eliášová

Kuchárka

Adriana Mášiková

Upratovačka

Mária Chrapková

Upratovačka