Náš Tím

Ivana Homolová

Riaditelka MŠ

Mgr. Mária Krátka

Vedúca ŠJ

Ivana Micheličová

Učiteľka

Alena Hosťovecká

Učiteľka

Anna Strečková

Učiteľka

Bc. Monika Solčianska

Učiteľka

Mgr. Kristína Lacová

Učiteľka

Anna Kontová

Hlavná kuchárka

Ľudmila Eliášová

Kuchárka

Ľudmila Černová

Upratovačka

Mária Chrapková

Upratovačka