Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy  Zlaté Moravce, ul. Štúrova 15

oznamuje, že zápis detí do materskej školy stále prebieha.

Teší sa na Vás kolektív materskej školy :)

Zverejnené Oznamy | 29.04.2019