Začiatok školského roka 2022/23

Vážení rodičia,

     školský rok sa začína 05. 09. 2022 (pondelok).

 

  • Prevádzka materskej školy je od 6:45 do 16:30

  • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ do 8:00 hod (prosíme dodržiavať čas príchodu)

  • Za každé dieťa, v prvý deň nástupu do MŠ predkladá zákonný zástupca  Vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo nájdete v šatni)

  • Zoznamy detí nájdete na dverách tried

  • Počas obeda je možné vydvihnúť dieťa v čase od 12:10 do 12:30

  • Dieťa bude pri nástupe potrebovať prezúvky a pyžamo (pri celodennom pobyte), dievčatá hrebeň.

  • Vhodné je pripraviť dieťaťu do skrinky jednu kompletnú sadu náhradného oblečenia, ktoré má dieťa v skrinke

  • Hračiek majú deti v MŠ dostatok, tak svoje nechajte pokojne doma :-)

  • Pitný režim je zabezpečený

 

Zverejnené Oznamy | 31.08.2022