Vyjadrenie

Milí rodičia.

Vzhľadom k tomu, že na facebooku som si všimla niektoré Vaše reakcie, ktoré ma naozaj veľmi mrzia, Vám preposielam komentár, ktorý som tam uverejnila, aby nedošlo k nesprávnemu pochopeniu z Vašej strany. Treba si uvedomiť, že situácia začína byť naozaj veľmi vážna a prijatie opatrení je na mieste. Verte, milí rodičia, že sa naozaj nemusíte obávať, že by sme deťom nechali rúška celý deň na ústach. Môžem Vás ubezpečiť, že to bude naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Nariadenie je len dôsledok opatrenia ministerstva školstva, kde minister dôrazne odporučil (odporučenie bolo pre školy ako také a riaditeľov a nie pre rodičov). Nariadenie je všeobecné a bude uplatňované tak, aby čo najmenej poškodzovalo detičky. Tak prosím o pochopenie z Vašej strany. Nechceme predsa skončiť v karanténe, ako sa to už stalo v jednej MŠ Zlaté Moravce. Trošku ma ale mrzí, že niektorí nechápete aj našu obavu o zdravie. Tiež sme len zraniteľní ľudia a máme doma svoje rodiny, o ktoré sa asi právom obávame. Toto opatrenie je vydané kvôli tomu, aby sme chránili vzájomne obidve strany. Predstavte si, že zamestnanci vyjadria obavu z nákazy a odmietnu za neprijatia opatrení nastúpiť do práce. Majú na to totiž právo zo zákona. Čo v takom prípade? Zatvorí sa MŠ? To by asi nechcel nikto z nás. Tak prosím len o štipku tolerancie a ľudskosti.
Komentár z FB:
Milí rodičia, tie rúška sú v záujme nás všetkých. Môžem Vás ubezpečiť, že ani my nie sme z tejto situácie nadšení. Bolo by ale dobré, ak by ste si uvedomili, že Vaše deti sa počas hier vzájomne dotýkajú, dávajú do úst hračky a pod. ...a verte, že nie je v silách učiteľky ustriehnuť to, aby k tomu nedochádzalo. Myslím si, že by ste mali brať ohľad aj na nás, zamestnancov, pretože tiež máme doma rodiny a ani jedna z nás nechce svojich členov ohroziť. Samozrejme, že nebudeme nútiť deti mať rúško vtedy, kedy to nie je až tak nutné.(Napríklad keď budeme vedieť zabezpečiť rozostup, deti nebudú tesne pri sebe, alebo vonku.) Nemyslite si, že im ho necháme na ústach počas celého dňa. Skrátka sa budeme snažiť, aby to bolo iba naozaj v potrebných aktivitách. Nemusíte sa naozaj báť. Ale počas celého rána je to naozaj nevyhnutné. Prosím o trochu tolerancie z Vašej strany a my urobíme všetko, aby sme Vaše deti ochránili a aby bola spokojnosť obojstranná   ?
Pre vysvetlenie: Počas ranných a odpoludňajších hier je to naozaj nevyhnutné, lebo učiteľka nedokáže zabezpečiť, aby sa deti nedotýkali a vzájomne si nevymieňali hračky, ktoré nie raz aj dávajú do úst. Pri iných činnostiach sa to už dá z našej strany ustriehnuť.
Ďakujem za pochopenie.

Prajem pekný zvyšok dňa.
                                              I.Homolová

Zverejnené Oznamy | 11.10.2020