Veľkonočné prázdniny

Prevádzka materskej školy bude obmedzená

14.04.2022 /štvrtok/  a 19.04.2022/utorok/.

 

Nástup do MŠ je 20.04.2022 /streda/.

Zverejnené Oznamy | 10.04.2022