Úcta k starším

     V stredu 26. októbra sme v materskej škole privítali pri príležitosti mesiaca úcty k starším, starých rodičov, babky, dedkov a rodičov.

     Deti predviedli svoju šikovnosť tancom, básničkami a prizvali sme na tanec aj starých rodičov. 

     Príjemné popoludnie na školskom dvore si užili malí aj veľkí. Deti starých rodičov obdarovali veselými jabĺčkami.

 

Zverejnené Oznamy | 27.10.2022