Termín na uhradenie poplatkov december 2022

Milí rodičia,

poplatky za

réžiu, stravu a školné

je potrebné uhradiť

do 10.12.2022.

Zverejnené Oznamy | 07.12.2022