Strava-poplatok

Žiadam všetkých rodičov, ktorí ešte nezaplatili stravné, aby tak urobili  do 15.Decembra 2020. Ďakujem

Školská jedáleň MŠ Štúrova 

Zverejnené Oznamy | 15.12.2020