Šarkaniáda

Na začiatku novembra si naši škôlkari užili

šarkaniádu.

Farebné šarkany oživili školský dvor

a vyčarovali úsmev na tvárach detí.

Zverejnené Oznamy | 09.11.2021