Riaditeľské voľno

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Prevádzka materskej školy bude

6.4.2023 /štvrtok/ a 11.4.2023/utorok/

prerušená.

Zverejnené Oznamy | 03.04.2023