Riaditeľské voľno 28.03.2024 a 02.04.2024

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

Prevádzka materskej školy bude prerušená

28.03.2024(štvrtok) a 02.04.2024(utorok)

 

Nástup do materskej školy je 03.04.2024(streda)

Zverejnené Oznamy | 26.03.2024