Rekonštrukcia materskej školy a prerušenie prevádzky

OZNAM

 

10.11.2021 (streda) - 16.11.2021 (utorok)

bude prebiehať v materskej škole rekonštrukcia a jej

 prevádzka bude prerušená

 

Predpokladaný nástup do MŠ je 18.11.2021 (štvrtok).

 

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKU MŠ

www.sturovams.sk

 

Zverejnené Oznamy | 03.11.2021