Prevádzka od 9.1.2023

Prevádzka MŠ bude obnovená

 9.1.2023

Pri príchode je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. 

Na základe pokynov RUVZ bude do MŠ prijaté len dieťa bez akýchkoľvek prejavov ochorenia.

Zverejnené Oznamy | 05.01.2023