Prevádzka MŠ v Zlatých Moravciach počas letných prázdnin

Prevádzka materských škôl počas mesiacov júl a august bude

od 7:00 do 16:00 hod

 

Odhlasovanie detí na tel. číslach:

MŠ Štúrova                   - 01.07.2024 - 19.07.2024                 -  0917/899 235

MŠ Kalinčiakova           - 22.07.2024 - 09.08.2024                 -  0915/823 734

                                                                                                   0917/900 423

MŠ Žitavské nábrežie   - 12.08.2024 - 23.08.2024                -   0917/900 423

 

V termíne od 01.07.2024 - 19.07.2024 budú deti z MŠ Žitavské nábrežie zaradené do MŠ Štúrova.

Deti z MŠ Kalinčiakova budú v tomto termíne zaradené do MŠ Slnečná a MŠ Prílepy.

 

Zverejnené Oznamy | 27.06.2024