Prerušenie prevádzky

Prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 23.12.2022 - 5.1.2023. 

Nástup do materskej školy je 9.1.2023/pondelok/

Zverejnené Oznamy | 22.12.2022