Pozor zmena

Pokyny pre rodičov detí,ktoré navštevujú MŠ v pôsobnosti Mesta Zlate Moravce 

Platba -školský poplatok je 20€ mesačne. 

Zverejnené Oznamy | 02.09.2020