Pedikulóza v MŠ

OZNAM

V materskej škole sa vyskytli vši !

Prosíme o dôkladnú a opakovanú kontrolu vlasov!!!


Pedikulóza /voš detská/  je infekčné ochorenie a v prípade výskytu u dieťaťa musí rodič uskutočniť tieto opatrenia:

- použiť vhodný prípravok na odstránenie vši vlasovej,


- rodič dieťa musí ponechať doma do úplného zlikvidovania vši,


- prevenciu treba urobiť aj  u dospelých a blízkych,s ktorými sa dieťa  dostalo do styku


- rodič je povinný priniesť  potvrdenie od  lekárky  ,, Dieťa môže ísť do kolektívu “ pedikulóza zlikvidovaná.

 


Informácia stiahnutá z internetu:

Voš detská
Zavšivenie (pedikulóza) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská (Pediculus capitis). Ide o nepríjemných cudzopasníkov, ktorí sa živia krvou hostiteľa, schopných parazitovať iba na človeku. Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj napríklad v obočí, brade, fúzoch.
Samček dosahuje veľkosť 2 - 3 mm, samička 2,9 - 3,5 mm. Samičky, ktoré žijú priemerne 3 týždne, za život nakladú asi 100 - 140 vajíčok ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy (pri teplote 25 ˚C za 13 - 19 dní, pri teplote 30 ˚C za 7 - 14 dní). Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie.

Možná nákaza
Vši sa šíria hlavne pri priamom styku a zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne). Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek.
V menšej miere sa nákaza prenáša aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná a posteľná bielizeň). Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach. Voš detská žije predovšetkým vo vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12-ročných. Dôvodom pomerne ľahkého prenosu u detí tejto vekovej skupiny je často spoločná hra, pri ktorej sa deti dotýkajú hlavami.

 

                                  Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnené Oznamy | 21.01.2024