Oznámenie o zmene výšky školného a príspevku na režijné náklady VZN