Október-Mesiac úcty k starším

Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať , čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam.?

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť  nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia. Žiaľ, tento rok sa besiedka  neuskutoční, tak Vám milí starí rodičia prajeme veľa zdravia, šťastia a radosti z Vašich vnúčatiek.

 

 

Zverejnené Oznamy | 09.10.2020