Ochrana životného prostredia

Deti z 2. a 3. triedy sa v utorok 17.5.2022 učili v spolupráci s Daphne - Inštitútom aplikovanej ekológie a spoločnosťou Sewa o tom, ako chrániť životné prostredie a triediť odpad ...

Zverejnené Oznamy | 17.05.2022