Ocenenie Žitnoostrovské pastelky 2024

 

Dňa 7.6.2024 sa náš predškolák

Marcus Švrčič

          zúčastnil slávnostného vyhodnotenia               25. ročníka Žitnoostrovských pasteliek.

Žitnoostrovské pastelky sú jedinečnou výstavou detskej tvorby v domácom i stredoeurópskom kontexte, ale aj s viacnásobnou účasťou ázijských krajín. Poskytujú priestor prvej prezentácie detskej tvorby v rozpätí figurácie - krajiny - zátišia, kresieb a obrazov videnia a poznania, hry a fantázie, citov, túžob, predstáv tých najmenších. Z 2216 detských kresieb a obrázkov z 12 krajín vybrali medzi 71 ocenených prác aj prácu s názvom “Môj farebný svet”, ktorej autorom je Marcus Švrčič.

Malému umelcovi gratulujeme a želáme veľa radosti z dosiahnutého úspechu.

Zverejnené Ocenenia, Oznamy | 10.06.2024