Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

záujmový krúžok - Oboznamovanie sa s anglickým jazykom v školskom roku 2019/2020

Anglický jazyk v Materskej školke

 

Záujmový krúžok je zameraný na oboznamovanie sa so základmi anglického  jazyka. Deti sa budú učiť o farbách, hračkách, častiach tela, pomenovať členov rodiny, ich oblečenie, o zvieratách, častiach domu, jeho zariadení, o jedle, ovocí, zelenine, budú opisovať základné aktivity a podobne. Cieľom je vytvoriť pozitívny vzťah dieťaťa k výučbe cudzích jazykov a vytvoriť základy pre výučbu v základnej škole.

Krúžok je určený pre deti od 4-6 rokov.

Časový týždenný rozvrh: 2 vyučovacie hodiny týždenne.

Poplatok: 30e na školský rok.      

Učebnice a pracovné listy poskytne CVČ.

Deti možete do záujmového krúžku prihlásiť v materskej škole alebo v Centre voľného času, Rovňanová 7, denne od 9,00 do 16,00 hod. alebo telefonicky- tel. číslo: 6321184 do 20.septembra 2019.

Zverejnené Oznamy | 09.09.2019