Pozor-zmena

Vážení rodičia,

od 16.9.2020 ste povinní priniesť lekárske potvrdenie pri akomkoľvek ochorení dieťaťa trvajúcom dlhšie ako 5 dní (víkendy sa nerátajú) a v prípade, že dieťa je v MŠ neprítomné 3 dni (vrátane víkendu) rodič je povinný vyplniť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Zverejnené Oznamy | 16.09.2020