Nove dokumenty pre rok 2021

Dobrý deň, vážení rodičia. Oznamujem Vám že boli pridané nové dokumenty v sekcii TLACIVA:

 

Nariadenie_o_spádových_materských_školách

Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce pre školský rok 2021/2022

Ziadost_o_prijatie-dietata_na_povinne_predprimarne_vzdelavanie_v_MS

 

Link pre tlačivá

Zverejnené Oznamy | 26.04.2021