Návšteva knižnice

Pondelok 11.04.2022 navštívili

deti z 2. a 3. triedy mestskú knižnicu,

kde strávili príjemné a poučné dopoludnie.

Zverejnené Oznamy | 13.04.2022