MŠ počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin budú MŠ v Zl. Moravciach otvorené nasledovne:

 

1. MŠ Dúha Žitavské nábrežie od 1.7.2019 do 12.7.2019

2. MŠ Štúrova  od 15.7.2019 do 26.7.2019

3. MŠ Slnečná od 29.7 do 9.8.2019

4. MŠ Kalinčiaková od 12.8.2019 do 23.8.2019

Prosíme zaplatiť školné (12eur) a priniesť doklad o zaplatení do každej MŠ, ktoré bude dieťa navštevovať. Ďakujeme!

Zverejnené Oznamy | 07.06.2019