Mikulášska burza 2023

     Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí do mikulášskej burzy prispeli rôznymi výrobkami a všetkým,

ktorí sa kúpou týchto výrobkov podieľali na zlepšení finančných záležitostí materskej školy.

 

     Suma, ktorou rodičia pre materskú školu prispeli je 306,60

               ĎAKUJEME!

 

     Zvlášť patrí poďakovanie mamičkám, ktoré pri organizovaní burzy pomáhali a to

pani Lívií Röhman, pani Ivete Bošanskej a pani Lucií Potockej.

 

     Srdečne ďakujeme pani Lívií Röhman za sponzorské dary na výzdobu priestorov

materskej školy.

 

     Riaditeľka materskej školy Ivana Homolová, ďakuje aj pani učiteľkám

a prevádzkovým zamestnancom za aktívnu účasť a za prípravu mikulášskej burzy.

Zverejnené Oznamy | 07.12.2023