Mikuláš a mikulášska burza 2023

Mikuláš a mikulášska burza 2023

 

     Mikulášske dopoludnie 05.12.2023 bolo v našej materskej škole ozaj veselé.

Deti si pre Mikuláša pripravili krásny program a on sa postupne zastavil vo všetkých

triedach. Básne, spev, tanece, tak za toto všetko Mikuláš deti odmenil potleskom, pochvalou

a sladkým balíčkom.

     Popoludnie bolo spojené s mikulášskou burzou, kde už škôlku rozvoňal punč a perník.

Zverejnené Oznamy | 05.12.2023