Mikuláš 2022

     6.12.2022 nás v dopoludňajších hodinách navštívil v materskej škole Mikuláš.

     Deti si pre neho pripravili básničky, pesničky a tance, za ktoré ich Mikuláš veľmi pochválil a odmenil ich sladkými balíčkami.

     Popoludní sa v materskej škole konala vianočná burza, spojená s občerstvením. Pripravený bol sladký perník a punč, ktorý rozvoňal celú škôlku. 

     Ďakujeme mamičkám:

p. Rőhman, p. Pinterová , p. Kériová, p.Košíková, p. Pavlíková,

že svojimi výrobkami prispeli k vianočnej burze. 

     Rovnako ďakujeme rodičom, ktorí si výrobky na burze zakúpili. 

Zverejnené Oznamy | 06.12.2022