Krúžok anglického jazyka

Krúžok anglického jazyka bude bývať každý utorok.

3.trieda           -       od 14:30 do 15:00

2.trieda           -       od 15:00 do 15:30

Zverejnené Oznamy | 07.11.2022