Deň Zeme 2023

Pri príležitosti Dňa Zeme,usporiadalo Mestské stredisko kultúry a športu v Zlatých Moravciach, výstavu výtvarných prác detí materských a základných škôl. 

Výstavu si môžete počas prechádzky s deťmi pozrieť v priestoroch MSKS.

Zverejnené Oznamy | 18.04.2023