Deň Slnka

Detičky z prvej triedy sa zapojili do výtvarnej aktivity

DEŇ SLNKA,

za ktorú boli odmenené pamätným listom.

Zverejnené Ocenenia, Oznamy | 01.06.2022