Deň matiek 2024

Utorok 14. mája 2024 sme spoločne na školskom dvore oslávili krásny sviatok

DEŇ MATIEK

Každé dieťa sa veľmi tešilo, že mohlo svojej mamičke, ale aj ostatným rodinným príslušníkom

ukázať, čo si pre nich pripravili.

Tanečné vystúpenia mali veľký úspech a boli doplnené spevom a básničkami, ktorými deti

svoje mamičky potešili .

Za všetko, čo mamičky pre nich robia, ich odmenili krásnym srdiečkom .

 

Zverejnené Oznamy | 16.05.2024