Darujte 2% z Vašich daní

Milí rodičia radi by sme Vás poprosili, ak pracujete a máte možnosť darovať 2% dane pre naše občianske združenie urobte to nasledovne:

1. Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII: vyznačte: "Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona) " .

3. Zamestnávateľ vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani.

4. Následne Vám pani učiteľky v triedach dajú  predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 %, alebo stiahnuť tu:Vyhlásenie o poukázaní 2 %

5. Po vyplnení Vašich údajov odovzdajte tlačivo v triedach.

 Ďakujeme veľmi pekne  Vaše OZ Štúrovček :)

Zverejnené Oznamy | 27.01.2022