Aktivita- stopy v snehu

STOPY V SNEHU

Perfektná aktivita, ktorá v našom prípade nemá dieťa naučiť naspamäť rozoznávať stopy zvierat, ale skôr u tak malého dieťaťa ukázať, že zvieratá majú vôbec odlišné stopy, že sa líšia veľkosťou, tvarom, pazúrmi. Tiež touto aktivitou u detí vzbudzujeme záujem o les, zvieratá, podnecujeme ho pátrať v lese po stopách zvierat, všímať si okolie. Dieťa si postupne uvedomuje, že zvieratá zanechávajú stopy, že niekde v tom lese naozaj sú. Sú im týmto bližšie, pretože niekedy je reálne ťažko v lese vidieť naživo zviera, avšak už len týmito stopami sa im s deťmi približujeme.

1. Porozprávaj, čo vidíš na obrázku ? pomenuj zvieratá. Ktoré zvieratá žijú v lese? 

2.Oboznámte deti so zvieracími stopami na obrazku. Ak máte doma hračkarské zvieratká, môžu snimi manipulovať a hmatom ich spoznávať-/veľkosťou/tvarom/pazúrmi a pod. ...

Keďže nám aj nasnežilo, môžme to využiť a vonku pozorovať stopy zvierat. Napríklad od vtákov, psov, mačiek... Ak by ste išli do lesa na prechádzku, možno uvidíte aj zaujimavejšiu stopu. Dajte nám vedieť. :)

Môžete si aj doma vyrobiť stopy: pomocou zemiaku. Vydlabať do zemiaku stopu a aktivita je hotová. Deti budú namáčať zemiak do farby a následne odtláčať na papier.

Zverejnené Oznamy | 29.01.2021