DIPLOM

V okresnom kole súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" udeľuje prednostka Okresného úradu Mgr. Zita Koprdová, Eme Ďurčekovej  krásne 2 miesto. Gratulujeme :) 

Zverejnené Ocenenia | 12.10.2018