Diplom

V mesiaci apríl sa konala výtvarna súťaž "Mám rád svoje mesto" do ktorej sa zapojila naša materská škola.

Naši žiaci Šimon Chovanec a Ondrej Pánik boli ocenení. Gratulujeme!

Zverejnené Ocenenia | 30.04.2019