Uhradenie stravy

Prosím o uhradenie stravného najneskôr do 10.12.2019 z dôvodu koncoročného vyúčtovania.

Zverejnené Oznamy | 04.12.2019