TERMÍN NA UHRADENIE POPLATKOV

Milí rodičia,

poplatky za

réžiu, stravu a školné

je potrebné uhradiť

do 15.12.2021.

Zverejnené Oznamy | 10.12.2021