Rozlúčka predškolákov 2022

     Školský rok sa pomaly končí a nastal čas, keď sa s materskou školou

rozlúčili aj naši predškoláci.

     Ich posledné vystúpenie v materskej škole sme odmenili potleskom

v stredu 22.06.2022 a tento potlesk si od nás všetkých ozaj za svoju šikovnosť zaslúžili.

     Už to neboli tie maličké deti, ktoré vyplašené prišli do škôlky,

ale už sa nám predstavili ako žiaci,

ktorí od septembra nastúpia do prvého ročníka základnej školy.

     Milí predškoláci,

tak ako sa s Vami rozlúčili aj mladšie deti:

"Tak sa všetci krásne majte

a na škôlku Štúrová pekne spomínajte" ...

    

Zverejnené Oznamy | 26.06.2022