RIADITEĽSKÉ VOĽNO 22.12.2023

Oznamujeme zákonným zástupcom detí,

že na základe Zákona 245/2008 Z.z.,§150, ods.5

udeľuje riaditeľka materskej školy

z dôvodu vysokej chorobnosti detí a zamestnancov materskej školy

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

na deň 22.12.2023 / piatok/.

 

Z tohto dôvodu bude prevádzka materskej školy v tento deň prerušená !

Zverejnené Oznamy | 20.12.2023