Prevádzka MŠ

V dňoch 21.12. a 22.12.2020 bude prevádzka MŠ od 6:45 – do 16,30 hod.

Od 23.12.2020 do 8.1.2021 bude prerušená prevádzka MŠ.

Prevádzka MŠ začne 11.1.2021.

ŽELÁME VÁM KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV.

Zverejnené Oznamy | 18.12.2020