POĎAKOVANIE

                                     Dnes sme s prekvapením otvárali balík,

                                       ktorý nám prišiel do materskej školy.

 

                         Ďakujeme pani Košíkovej, ktorá našu materskú školu

                            prihlásila do súťaže, kde vyžrebovali našu MŠ.

 

              

Zverejnené Oznamy | 16.02.2022