OZNAM

Milí rodičia, na našej stránke v kolónke:  PRE RODIČOV- TLAČIVÁ nájdete: 

  • Dotazník pre rodičov COVID19

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu

Prosíme o oboznámenie sa s dokumentami. Ďakujeme! 

Zverejnené Oznamy | 30.08.2020