Otvorenie MŠ

Dobrý deň, vážení rodičia. Oznamujem Vám, že Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 tak, že vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje prezenčne. Vzhľadom k tomuto nariadeniu sa od vyššie uvedeného dátumu otvára aj naša materská škola.

Dovoľujem si Vás informovať, že prevádzka sa dočasne bude uskutočňovať len v dvoch triedach, kvôli PN pg.zamestnancov. (Deti budú v triedach zmiešané.) Preto prosím rodičov, ktorí vedia, že ich dieťa do MŠ nenastúpi, aby mňa, prípadne pani učiteľky o tejto skutočnosti informovali najneskôr do soboty (6.2.2021), do 15.00 hod. prostredníctvom mailu, alebo iným spôsobom.

Vážení rodičia, nakoľko v súčasnosti platia prísne protiepidemiologické opatrenia, prosím Vás, aby ste ich rešpektovali a dodržiavali v plnej miere.

1. Pokračujeme v režime, ktorý je v MŠ zavedený.

2. Čo sa týka rúšok, naďalej platí to, čo pred prázdninami. Vzhľadom k tomu, že vznikla nová mutácia, ktorá postihuje deti, prosím, aby ste v záujme svojich detí, ale aj v záujme zamestnancov MŠ pristúpili k tomu zodpovedne. Prosím, aby deti mali v skrinke aj rezervné rúška.

3. V šatni sa môže zdržiavať len jeden zákonný zástupca a dieťa. Ostatní musia počkať vo vstupnej chodbe. Prosím o dodržiavanie tohto opatrenia!

4. Pri vstupe do MŠ dezinfikovať ruky!

5. Prosím, ak sa u zákonného zástupcu, alebo dieťaťa, prípadne člena domácnosti prejavia príznaky ochorenia, nedávajte svoje dieťa do kolektívu.

6. Podľa doterajších pokynov ministerstva školstva dieťa do MŠ môže priviesť a odviesť len osoba, ktorá sa preukáže dokladom potrebným k vstupu do MŠ a podpíše čestné vyhlásenie.

Prosím zákonných zástupcov, aby to rešpektovali! Ráno do MŠ je potrebné prísť s týmito tlačivami, ktoré budú kontrolované. Verím, že pri zodpovednom prístupe k situácii a vzájomnou empatiou to spoločne zvládneme k spokojnosti nás všetkých. V prílohe posielam Čestné vyhlásenie a súhlas pre dotknuté osoby.

Milí rodičia, pri štandardnom riešení situácií tejto vlády je možné, že sa vyhlásenia, prípadne iné náležitosti zmenia a v tom prípade sa Vás budem snažiť čo najskôr informovať. Tešíme sa na Vaše deti a aj na Vás. Prajem Vám pekný deň a zostaňte zdraví. Ivana Homolová

Pre bližšie informácie si treba pozrieť mail.

Zverejnené Oznamy | 05.02.2021